Заказать звонок

Політика конфідеційності та обробки даних

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ

Дійсна Політика конфіденційності та обробки даних, надалі також – «Політика конфіденційності», діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «Vapemix», розташований на доменному імені www.vapemix.com.ua, може отримати про Покупця під час використання Сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

Перед використанням Сайту всі Покупці зобов'язані уважно ознайомитися з умовами Політики конфіденційності. Якщо Покупці не згодні з умовами Політики конфіденційності повністю або частково, Покупці зобов’язані залишити даний Сайт.

1.  Терміни та визначення

1.1.  Сайт – веб-сайт Інтернет-магазину, розташований за доменним іменем: https://vapemix.com.ua/, на якому здійснюється реалізація Товарів Покупцям.

1.2.  Інтернет-магазин – суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію Товарів, розміщених на Сайті, та надає супутні послуги Покупцям, пов’язані з придбанням Товарів.

1.3.  Адміністрація Сайту Інтернет-магазину vapemix.com.ua (далі – «Адміністрація Сайту») – особи, уповноважені Інтернет-магазином на управління Сайтом, які організовують та/ або здійснюють обробку персональних даних Покупців, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.4.  Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.5.  Обліковий запис Покупця (особистий кабінет Покупця) – захищена сторінка Сайту, створена в результаті реєстрації Покупця, на якій міститься надана під час реєстрації інформація про Покупця, а також інформація про історію покупок Покупця.

1.6.  Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.7.  Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для виконання Інтернет-магазином та іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога, яка полягає в недопущенні поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави, прямо передбаченої чинним законодавством України.

1.8.  Покупець – фізична особа, яка володіє повною цивільною дієздатністю, фізична особа - підприємець, юридична особа, які мають намір придбати Товар, який розміщений на Сайті, а також скористатися супутніми послугами, які надаються Інтернет-магазином, та які погодилися виконувати умови Угоди користувача та Політики конфіденційності.

1.9.  Товар – продукція, яка розміщена на Сайті та реалізується Інтернет-магазином за допомогою Сайту.

1.10.  Cookies – невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері Покупця, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного Сайту.

1.11.  IP-адреса – унікальна адреса вузла в мережі Інтернет, побудованій за протоколом IP.

2.  Загальні положення

2.1.  Перед користуванням Сайту Покупець зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою користувача та дійсною Політикою конфіденційності. Для отримання права користуванням Сайтом Покупець повинен погодитися виконувати Угоду користувача та дійсну Політику конфіденційності. При цьому, використання Сайту або будь-якої частини Сайту з метою пошуку і отримання будь-якої інформації, необхідної Покупцю, здійснення замовлення Товару, інформація про який розміщений на Сайті, є підтвердженням того, що Покупець погоджується виконувати Угоду користувача та Політику конфіденційності та обробки даних.

2.2.  Незгода (часткова або повна) з Угодою користувача та / або Політикою конфіденційності та обробки даних забороняє особі користуватися Сайтом в будь-якій формі (зокрема, але не виключно, замовляти Товар, використовувати будь-яку інформацію, яка розміщена на Сайті, та користуватися будь-якими послугами, які надаються Інтернет-магазином).

2.3.  Політика конфіденційності є відкритою і загальнодоступною. Політика конфіденційності може бути змінена та / або доповнена Інтернет-магазином в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Покупців.

2.4.  Інтернет-магазин рекомендує Покупцям регулярно перевіряти Політика конфіденційності на предмет її зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Покупцям після внесення змін та / або доповнень до Політики конфіденційності означає прийняття та згоду Покупця з такими змінами та / або доповненнями.

2.5.  Якщо згідно із законодавством країни, де перебуває Покупець, використання Сайту є забороненим з будь-яких причин, Покупець повинен утриматися від використання Сайту. Якщо Покупець продовжує користуватися Сайтом, то такі дії здійснюються ним на власний ризик та під власну відповідальність. В такому випадку всі положення дійсної Політики конфіденційності залишаються чинними.

2.6.  Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину або його піддоменів. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Покупець може перейти за посиланнями, доступними на Сайті Інтернет-магазину.

2.7.  Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Покупцем, та не несе відповідальності за достовірність персональних даних.

3.  Предмет Політики конфіденційності

3.1.  Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту Інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Покупець надає Адміністрації Сайту при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2.  Погоджуючись з умовами дійсної Політики конфіденційності та Угодою користувача, Покупець підтверджує свою згоду на обробку Інтернет-магазином його персональних даних, наданих під час користування Сайтом. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України та Політики конфіденційності та обробки даних, з якою Покупець зобов’язаний ознайомитися.

3.3.  Персональні дані, дозволені до обробки в рамках дійсної Політики конфіденційності, надаються Покупцем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Інтернет-магазину в розділі «Реєстрація» і включають наступну інформацію:

-  прізвище, ім'я, по батькові;

-  вік, дата народження;

-  адреса доставки Товару;

-  контактний телефон;

-  контактну адресу електронної пошти (e-mail).

3.4.  Персональні дані Покупця включать його прізвище, ім'я, по батькові, вік, дату народження, номери телефонів, адресу (-и) електронної пошти, відомості про історію покупок, в тому числі найменування придбаного Товару і його вартість, адресу доставки Товару.

3.5.  Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.6.  Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем та для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.7.  Інформація про відвідувачів Сайту (IP-адреса, ім'я домену, тип браузера і операційна система, дата і час відвідування тощо) збирається і зберігається в цілях ведення статистики відвідувань. Ця інформація є загальнодоступною, таким чином, Інтернет-магазин не несе відповідальності за її розголошення.

4.  Цілі збору персональної інформації Покупця

4.1.  Метою збору і обробки персональних даних є забезпечення обслуговування Покупців і підвищення рівня обслуговування; надання технічної підтримки; зв'язок з Покупцями Інтернет-магазину, в тому числі з питань сервісу; ведення статистики відвідування Сайту; оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу і прогнозування особистих переваг, інтересів, поведінки або місцезнаходження; інформування Покупців про товари та/ або послуги шляхом направлення на вказану Покупцем адресу електронної пошти та/ або на номер мобільного телефону реклами та інформації про товари та/ або послуги Інтернет-магазину і його партнерів.

4.2.  Персональні дані Покупців будуть зберігатися протягом часу, який є необхідним для досягнення цілей, заради яких вони зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських або звітних вимог.

4.3.  Персональні дані Покупця Інтернет-магазин може використовувати в цілях:

4.3.1.  ідентифікації Покупця, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення;

4.3.2.  надання Покупцю доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Інтернет-магазину;

4.3.3.  встановлення з Покупцем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Покупця;

4.3.4.  визначення місця знаходження Покупця для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

4.3.5.  підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Покупцем (за необхідності);

4.3.6.  створення облікового запису (особистого кабінету) для здійснення покупок, якщо Покупець дав згоду на створення облікового запису (особистого кабінету);

4.3.7.  повідомлення Покупця Сайту Інтернет-магазину про стан Замовлення;

4.3.8.  обробки і отримання платежів, повернення грошових коштів;

4.3.9.  надання Покупцю ефективної та своєчасної клієнтської і технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту Інтернет-магазину;

4.3.10.  надсилання Покупцю, за його згодою, повідомлень з інформацією про оновлення продукції, спеціальні пропозиції, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину;

4.3.11.  здійснення рекламної діяльності за згодою Покупця;

4.3.12.  надання доступу Покупцю до сайтів або сервісів партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

4.4.  Покупець дозволяє Інтернет-магазину з метою інформування про Товари та послуги здійснювати обробку перерахованих вище персональних даних та направляти на вказану Покупцем адресу електронної пошти та / або на номер мобільного телефону рекламу та інформацію про Товари та послуги Інтернет-магазину і його партнерів.

4.5.  У випадку небажання отримувати рекламні матеріали та повідомлення, Покупець має право відмовитися від них, надіславши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів на електронну адресу: info@vapemix.com.ua.

4.6.  Інтернет-магазин може використовувати інформацію про Покупця з метою надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.

4.7.  Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію.

4.8.  Інтернет-магазин не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, і подібну інформацію.

5.  Способи і строки обробки персональної інформації

5.1.  Обробка персональних даних Покупця здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2.  Персональні дані Покупців будуть зберігатися протягом часу, який є необхідним для досягнення цілей, заради яких вони зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських або звітних вимог.

5.3.  Покупець погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Покупця, оформленого на Сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку Товару.

5.4.  Персональні дані Покупця можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України виключно на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.5.  При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Покупця про втрату або розголошення персональних даних.

5.6.  Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Покупця від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.7.  Адміністрація Сайту спільно з Покупцем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Покупця.

6.  Зобов'язання сторін

6.1.  Покупець зобов'язаний:

6.1.1.  надати достовірну інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Інтернет-магазину;

6.1.2.  оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2.  Адміністрація Сайту зобов'язана:

6.2.1.  використовувати отриману інформацію виключно для цілей, визначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності;

6.2.2.  забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Покупця, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Покупця, за винятком п.п. 5.3 і 5.4 Політики конфіденційності;

6.2.3.  вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Покупця згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

6.2.4.  обмежити доступ до персональних даних, які стосуються відповідного Покупця, з моменту звернення або запиту Покупця, його представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7.  Відповідальність сторін

7.1.  Вся інформація, яку збирає Адміністрація Сайту, в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

7.2.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збереження персональних даних Покупців, у випадку несанкціонованого доступу третіми особам до серверу Інтернет-магазину, а також у випадку втручання у функціонування Сайту за допомогою шкідливого програмного забезпечення, комп’ютерних вірусів тощо.

7.3.  У випадку невиконання Адміністрацією Сайту зобов’язань, Адміністрація Сайту несе відповідальність за збитки, понесені Покупцем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.3, 5.4 і 7.4 даної Політики конфіденційності.

7.4.  У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальність, якщо дана Конфіденційна інформація:

7.4.1.  стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

7.4.2.  була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту;

7.4.3.  була розголошена за згодою Покупця.

8.  Вирішення спорів

8.1.  До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Покупцем та Адміністрацією Сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку).

8.2.  Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3.  У випадку не досягнення згоди, спір буду передано на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.4.  До даної Політики конфіденційності та відносин між Покупцем та Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.

9.  Додаткові умови

9.1.  Адміністрацією Сайту вжито всіх розумних заходів для того, щоб забезпечити точність і актуальність розміщеної на цьому Сайті інформації, проте її точність і повнота не можуть бути гарантовані. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в зміст матеріалів цього Сайту в будь-який час на власний розсуд. Продукти або послуги, що не відносяться безпосередньо до Інтернет-магазину, згадані виключно в інформаційних цілях. Вся інформація про Інтернет-магазин і треті сторони на цьому Сайті представлена в тому вигляді, в якому вона існує в розпорядженні Інтернет-магазину. Інтернет-магазин не несе відповідальності за інформацію про треті сторони, яка були ними надана в розпорядження Інтернет-магазину.

9.2.  Торгові марки, знаки для товарів і послуг, логотипи тощо (далі – «Торгові марки»), розміщені на даному Сайті, є власністю Інтернет-магазину і третіх сторін. Інформація, опублікована на Сайті, не надає ніяких ліцензійних прав на використання будь-яких Торгових марок без отримання попередньої письмової згоди власника. Будь-яке використання Торгових марок без отримання попередньої письмової згоди власника є порушенням законодавства і тягне за собою настання юридичної відповідальності.

9.3.  Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди та попередження Покупця.

9.4.  Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.5.  Всі пропозиції або питання, які стосуються цією Політики конфіденційності, слід повідомляти в розділ «Зв'язатися з нами» https://vapemix.com.ua/contact-us/.

9.6.  Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://vapemix.com.ua/privacy.