Заказать звонок

Угода користувача

У відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України дійсна Угода користувача є публічним договором – офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю «Вейпмікс», надалі також – «Інтернет-магазин», до невизначеного кола осіб (фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа), надалі також – «Покупець», які мають намір придбати Товар, який розміщений на сайті за адресою: https://vapemix.com.ua та реалізується Інтернет-магазином. Дійсна публічна оферта містить всі істотні умови, пов’язані з продажем Товарів Інтернет-магазином.

Дійсна Угода розроблена Інтернет-магазином і визначає умови користування Сайтом, а також права та обов’язки Покупця та Інтернет-магазину. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Покупцями, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Покупців.

Відносини Виконавця і Замовника регламентуються дійсною Угодою, Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 р., Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» № 172 від 19.03.1994 р.

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта – пропозиція укласти дійсну Угоду, спрямована невизначеному колу осіб, що містить всі істотні умови Угоди, та висловлює волю Інтернет-магазину на укладення Угоди.

1.2. Акцепт – відповідь особи (Покупця) про повне і беззастережне прийняття умов публічної оферти без підпису письмового примірника Угоди Сторонами, зроблена одним із наступних способів: шляхом реєстрації на Сайті, шляхом використання Сайту або будь-якої частини Сайту з метою пошуку і отримання будь-якої інформації, необхідної Покупцю, шляхом додавання обраного Товару до кошику, шляхом оформлення замовлення Товару, шляхом оплати Товару.

1.3. Товар – продукція, яка розміщена на Сайті та реалізується Інтернет-магазином за допомогою Сайту.

1.4. Сайт – веб-сайт Інтернет-магазину, розташований за доменним іменем: https://vapemix.com.ua/ , на якому здійснюється реалізація Товарів Покупцям.

1.5. Реєстрація на Сайті – створення облікового запису (особистого кабінету) з метою входу на Сайт для придбання Товарів та користування всіма супутніми послугами, які надаються Інтернет-магазином. Створення облікового запису (особистого кабінету) відбувається шляхом заповнення Покупцем відповідної форми, розміщеної на Сайті, та надання необхідної інформації Інтернет-магазину.

1.6. Сторони – Інтернет-магазин і Покупець.

1.7. Інтернет-магазин – суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію Товарів, розміщених на Сайті, та надає супутні послуги Покупцям, пов’язані з придбанням Товарів.

1.8. Покупець – фізична особа, яка володіє повною цивільною дієздатністю, фізична особа - підприємець, юридична особа, які мають намір придбати Товар, який розміщений на Сайті, а також скористатися супутніми послугами, які надаються Інтернет-магазином, та які погодилися виконувати умови дійсної Угоди. Всі Покупці поділяються на зареєстрованих та незареєстрованих.

1.9. Незареєстровані Покупці – Покупці, які використовують Сайт без створення облікового запису. Незареєстровані Покупці мають право користуватися Сайтом і придбавати Товари без обмежень.

1.10. Зареєстровані Покупці – Покупці, які створили обліковий запис (особистий кабінет) з метою входу на Сайт для придбання Товарів та користування всіма супутніми послугами, які надаються Інтернет-магазином.

1.11. Обліковий запис Покупця (особистий кабінет Покупця) – захищена сторінка Сайту, створена в результаті реєстрації Покупця, на якій міститься надана під час реєстрації інформація про Покупця, а також інформація про історію покупок Покупця.

1.12. Контент Сайту – інформаційне наповнення Сайту, яке включає всі об’єкти, розміщені на Сайті (графіку, текст, аудіоінформацію, відеоролики, фотографії, картинки і все, що можна подивитися, послухати або прочитати, скрипти, програми тощо).

2. Загальні положення

2.1. Перед користуванням Сайту Покупець зобов’язаний уважно ознайомитися з дійсною Угодою та Політикою конфіденційності та обробки даних. Для отримання права користуванням Сайту Покупець повинен погодитися виконувати дійсну Угоду та Політику конфіденційності та обробки даних. При цьому, використання Сайту або будь-якої частини Сайту з метою пошуку і отримання будь-якої інформації, необхідної Покупцю, здійснення замовлення Товару, інформація про який розміщений на Сайті, є підтвердженням того, що Покупець погоджується виконувати Угоду користувача та Політику конфіденційності та обробки даних.

2.2. Незгода (часткова або повна) з Угодою користувача та / або Політикою конфіденційності та обробки даних забороняє особі користуватися Сайтом в будь-якій формі (зокрема, але не виключно, замовляти Товар, використовувати будь-яку інформацію, яка розміщена на Сайті, та користуватися будь-якими послугами, які надаються Інтернет-магазином).

2.3. Дійсна Угода є відкритою і загальнодоступною. Угода може бути змінена та / або доповнена Інтернет-магазином в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Покупців.

2.4. Інтернет-магазин рекомендує Покупцям регулярно перевіряти Угоду на предмет її зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Покупцем після внесення змін та / або доповнень до Угоди означає прийняття та згоду Покупця з такими змінами та / або доповненнями.

2.5. Покупець не має права використовувати Сайт і не може акцептувати Угоду, якщо він не має достатнього обсягу цивільної дієздатності для укладення дійсної Угоди.

2.6. Приймаючи умови дійсної Угоди шляхом проставлення відмітки у графі «Я прочитав (а) і приймаю умови Угоди», Покупець підтверджує, що він є повнолітньою особою та має необхідний і достатній обсяг цивільної дієздатності для укладення дійсної Угоди.

2.7. Якщо згідно із законодавством країни, де перебуває Покупець, використання Сайту є забороненим з будь-яких причин, Покупець повинен утриматися від використання Сайту. Якщо Покупець продовжує користуватися Сайтом, то такі дії здійснюються ним на власний ризик та під власну відповідальність. В такому випадку всі положення дійсної Угоди залишаються чинними.

2.8. Під час реєстрації Покупець акцептує публічну оферту Інтернет-магазину, погоджується з умовами дійсної Угоди та приймає на себе зазначені в дійсній Угоді права і обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням Сайту.

2.9. Акцептування публічної оферти Інтернет-магазину та надання згоди на виконання умов дійсної Угоди з прийняттям на себе визначених Угодою прав і обов’язків здійснюється Покупцем також у випадку використання Покупцем Сайту або будь-якої частини Сайту з метою пошуку і отримання будь-якої інформації, необхідної Покупцю, у випадку додавання обраного Товару до кошику, у випадку оформлення замовлення Товару, у випадку здійснення оплати Товару.

3. Персональні дані Покупця

3.1. Погоджуючись з умовами дійсної Угоди, Покупець підтверджує свою згоду на обробку Інтернет-магазином його персональних даних, наданих під час користування Сайтом. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України та Політики конфіденційності та обробки даних, з якою Покупець зобов’язаний ознайомитися.

3.2. При реєстрації в Інтернет-магазині Клієнт надає наступну інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- вік, дата народження;

- адреса доставки Товару;

- контактний телефон;

- контактну адресу електронної пошти (e-mail).

3.3. Інтернет-магазин має право після реєстрації запитувати у Покупця додаткову інформацію, у тому числі документи, які підтверджують вік Покупця, та у випадку її ненадання відмовити Покупцю у користуванні Сайтом та придбанні Товарів.

3.4. Якщо Покупець надає неправдиву інформацію (у тому числі щодо віку) або у Інтернет-магазину є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Інтернет-магазин має право призупинити або скасувати реєстрацію Покупця та відмовити Покупцю у замовленні та придбанні Товару.

3.5. Інтернет-магазин використовує інформацію, представлену Покупцем, в наступних випадках:

- для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

- для аналізу роботи Інтернет-магазину;

- для направлення Покупцю повідомлень рекламно-інформаційного характеру.

3.6. Персональні дані Покупця включать його прізвище, ім'я, по батькові, вік, дату народження, номери телефонів, адресу (-и) електронної пошти, відомості про історію покупок, в тому числі найменування придбаного Товару і його вартість, адресу доставки Товару.

3.7. Покупець дозволяє Інтернет-магазину з метою інформування про товари та послуги здійснювати обробку перерахованих вище персональних даних та направляти на вказану Покупцем адресу електронної пошти та / або на номер мобільного телефону рекламу та інформацію про Товари та послуги Інтернет-магазину і його партнерів.

3.8. У випадку небажання отримувати рекламні матеріали та повідомлення, Покупець має право відмовитися від них, надіславши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів на електронну адресу: info@vapemix.com.ua.

3.9. Інтернет-магазин може використовувати інформацію про Покупця з метою надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.

3.10. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію.

3.11. Інтернет-магазин отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

4. Інформація про Товар

4.1. Товар представлений на Сайті через фото та / або відео-зразки, які є власністю Інтернет-магазину.

4.2. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: артикулом, ціною і описом Товару.

4.3. На прохання Покупця менеджер Інтернет-магазину зобов'язаний надати (по телефону або за допомогою електронної пошти) іншу інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для прийняття ним рішення про придбання Товару.

4.4. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку.

4.5. Інтернет-магазин залишає за собою право розширювати і скорочувати товарні пропозиції на Сайті, регулювати доступ до придбання будь-яких Товарів, а також призупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.

5. Порядок придбання Товару

5.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті.

5.2. Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Мінімальна вартість замовлення складає 100 (сто) гривень 00 (нуль) копійок.

5.3. У випадку, якщо замовлений Товар відсутній в наявності, Інтернет-магазин за вибором Покупця:

- здійснює повернення сплачених Покупцем грошових коштів (у випадку, якшо Покупцем була здійснена оплата за Товар);

- здійснює заміну Товару на аналогічний Товар, який є в наявності, такої ж вартості або іншої вартості за умови здійснення Покупцем доплати (якщо вартість аналогічного Товару є більшою) або повернення Покупцю надлишково сплачених грошових коштів (якщо вартість аналогічного Товару є меншою).

5.4. Замовлення може бути оформлене Покупцем наступними способами:

- самостійно на Сайті;

- за допомогою менеджеру.

5.5. Оплата Товару може здійснюватися на умовах повної або часткової передплати, на умовах оплати Товару під час його отримання в Інтернет-магазині (самовивіз) або на умовах «накладеного платежу» виключно у випадку доставки Товару службою доставки «Нова пошта».

5.6. Деякі варіанти оплати можуть бути недоступні в залежності від обраного способу доставки Товару та визначаються Інтернет-магазином.

5.7. При замовленні Товарів на суму понад 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок відправка замовлення проводиться виключно на умовах часткової або повної передплати (мінімальний розмір попередньої оплати складає 200 (двісті) гривень 00 (нуль) копійок).

5.8. Після оформлення замовлення на е-mail Покупцеві відправляється лист, що підтверджує прийняття замовлення, із зазначенням найменувань обраних Товарів і загальної суми замовлення.

5.9. Після оформлення замовлення за допомогою засобів телефонного зв’язку менеджер вказує суму і статус замовлення.

5.10. У випадку відсутності Товару на складі менеджер Інтернет-магазину зобов'язаний повідомити зазначену інформацію Покупця (за телефоном або за допомогою електронної пошти).

6. Доставка і передача Товару

6.1. Доставка Товару, замовленого в Інтернет-магазині, в узгодженій кількості та асортименті, здійснюється самостійно Покупцем (самовивозом) або доставкою кур’єрськими або поштовими службами.

6.2. У випадку доставки Товару за адресою, визначеною Покупцем, Покупець окремо оплачує вартість доставки згідно діючих тарифів, встановлених кур’єрськими або поштовими службами.

6.3. Передача Товару, який належить до підакцизних Товарів, а також Товарів, продаж яких дозволений лише повнолітнім, здійснюється виключно на умовах самовивозу Товару Покупцем.

6.4. Відправлення та доставка замовленого Товару проводиться протягом 48 годин після оформлення замовлення, за винятком вихідних і святкових днів.

6.5. У випадку механічних пошкоджень вмісту посилки або неповної комплектації посилки, для отримання гарантійного обміну Покупець зобов'язаний, в присутності кур'єра, повідомити про це Інтернет-магазин при отриманні посилки. У випадку, якщо Покупець не повідомив Інтернет-магазин, Покупець не має права посилатися на механічні пошкодження вмісту посилки або неповну комплектацію для отримання гарантійного обміну.

6.6. Доставка іншими транспортними агентствами, службам поштового зв’язку, службами доставки, окрім «Нова пошта», може здійснюватися виключно після повної оплати замовлення. Оплата на умовах «накладеного платежу» не використовується.

6.7. Повторна відправка замовлень послугою «накладений платіж» здійснюється тільки після успішного взаєморозрахунку за попереднє замовлення.

6.8. Відправлення Товару транспортною службою «Укрпошта» здійснюється тільки після здійснення повної передплати вартості замовлення.

7. Відмова від замовленого Товару

7.1. У випадку оформлення замовлення та оплати Товару (повної або часткової) Покупець має право відмовитися від замовленого Товару, повідомивши про це менеджера за телефонами, зазначеними на Сайті, та надіславши на електронну пошту info@vapemix.com.ua сканкопію заяви встановленої форми.

7.2. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару до його отримання. У випадку, якщо Товар був направлений кур’єрськими або поштовими службами, Покупець має право відмовитися від замовленого Товару виключно після повної оплати послуг з доставки Товару Покупцю та його повернення Інтернет-магазину. В такому випадку посилка Покупцю не видається та не розпаковується.

7.3. У випадку відмови Покупця від Товару, за який була здійснена повна або часткова оплата, Інтернет-магазин повертає сплачені грошові кошти Покупцю на підставі відповідної заяви. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті.

7.4. Інтернет-магазин має право вирахувати зі сплаченої Покупцем суми вартість послуг з доставки Товару Покупцю та його повернення та повернути грошові кошти Покупцю у меншому розмірі.

8. Умови повернення Товару належної якості

8.1. Інтернет-магазин здійснює повернення та обмін Товарів належної якості згідно Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII.

8.2. Покупець, який не є суб’єктом підприємницької діяльності, має право протягом 14 (чотирнадцяти) днів не рахуючи дня купівлі Товару належної якості, повернути Товар належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Повернення Товару належної якості можливе протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару Покупцем, якщо Товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики тощо, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

8.3. Повернення або обмін Товару належної якості здійснюється на підставі сканкопії письмової заяви встановленої форми, надісланої на електронну пошту info@vapemix.com.ua .

8.4. Якщо в Інтернет-магазині немає необхідного для обміну Товару, Покупець має право повернути придбаний Товар Інтернет-магазину та одержати сплачену за нього грошову суму.

8.5. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він отримав цей Товар. Зворотня доставка Товару здійснюється за рахунок Покупця.

8.6. Повернення Товару здійснюється виключно при наданні Покупцем документів, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату тощо) Товару, що повертається.

8.7. Інтернет-магазин повертає Покупцю сплачені грошові кошти виключно за умови, якщо Товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики тощо, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

8.8. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті.

8.9. Перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню), встановлений Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону «Про захист прав споживачів» № 216 від 23.09.1991 року. До списку таких Товарів входять мундштуки (Дріп-типи), а також Товари, що містять в комплекті мундштук (стартові набори, баки та одноразові POD системи).

8.10. Відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в обміні і поверненні Товарів належної якості, якщо Товари належать до категорій, зазначених у чинному Переліку непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають поверненню та обміну.

9. Гарантійне обслуговування

9.1. Гарантія встановлюється виключно на електронні сигарети.

9.2. Строк гарантії складає 3 (три) місяці з дати продажу Товару.

9.3. На знижений в ціні Товар і Товар, який був у вжитку, гарантія складає 1 (один) місяць з дати продажу.

9.4. Протягом строку дії гарантії у випадку виявлення дефектів, які виникли внаслідок виробничого браку, Покупець має право повернути Товар та отримати сплачені за нього грошові кошти або обміняти Товар на Товар належної якості. Інтернет-магазин здійснює заміну Товару на аналогічний Товар, який є в наявності, такої ж вартості або іншої вартості за умови здійснення Покупцем доплати (якщо вартість аналогічного Товару є більшою) або повернення Покупцю надлишково сплачених грошових коштів (якщо вартість аналогічного Товару є меншою).

9.5. Встановлення причин дефектів (виробничий брак або неправильна експлуатація) здійснюється Інтернет-магазином протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Товару.

9.6. Заміна Товару або повернення грошових коштів здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту встановлення причин дефектів. Строк заміни Товару або повернення коштів по проблемним (спірним) поверненням може відрізнятися від зазначеного вище (на строк з'ясування Інтернет-магазином причин пошкодження, підтвердження невідповідності, тощо).

9.7. Підтвердженням гарантійних зобов'язань є касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату тощо.

9.8. Гарантійне обслуговування не надається в наступних випадках:

- пристрій залито рідиною;

- пристрій має механічні пошкодження;

- в програмне забезпечення внесені зміни;

- порушена цілісність гарантійних пломб;

- акумулятори без захисту, акумулятори, розряджені нижче мінімальної напруги, зазначеної для кожної конкретної моделі акумуляторів або розряджені до напруги 0V;

- відсутня коробка;

- відсутній оригінал чека, видаткової накладної, чека платіжного терміналу, квитанції банку з відміткою про оплату;

- пристрій має сліди некваліфікованого, стороннього втручання і / або несанкціонованого ремонту;

- пристрій використовувався неправильно або не за призначенням;

- дефект викликаний зміною конструкції, схеми пристрою або програмного забезпечення;

- дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або необережними діями Покупця або третіх осіб;

- виявлені сліди попадання всередину пристрою сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, впливу температур, хімічних та інших речовин, затоплення, коливання напруги в мережі живлення, використання неправильного джерела живлення або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів (включаючи блискавку), а також інших видів зовнішнього впливу;

- нормального зносу пристрою, обумовленого його експлуатацією.

- використанням не передбачених виробником витратних матеріалів та аксесуарів, запасних частин, елементів живлення, носіїв інформації.

9.9. Доставка Товару здійснюється за рахунок Покупця.

10. Відповідальність Покупця

10.1. Покупець несе повну відповідальність за достовірність наданої Інтернет-магазину інформації.

10.2. Покупець зобов’язаний відшкодувати Інтернет-магазину всі збитки, які виникли, та штрафні санкції, які були застосовані до Інтернет-магазину контролюючими органами, в результаті надання Покупцем недостовірної інформації Інтернет-магазину, зокрема, але не виключно, щодо віку Покупця, наявності повної цивільної дієздатності та права на укладення дійсної Угоди.

10.3. Користуючись сервісами та ресурсами Сайту, Покупець самостійно несе всі ризики та збитки, які можуть виникнути в результаті користування Сайтом.

10.4. Покупець несе повну відповідальність за всі дії, які були вчинені з використанням його адреси електронної пошти та контактного номера телефону.

10.5. Покупець несе повну самостійну відповідальність за виконання перед Інтернет-магазином зобов’язань щодо оплати придбаного Товару, а також виконання інших зобов’язань, які виникли з договорів, укладених між Покупцем та Інтернет-магазином.

10.6. Покупець не має права змінювати, копіювати чи видаляти будь-яку інформацію, дані, програмні додатки і послуги, які містяться на Сайті.

10.7. Покупець не має права використовувати інформацію, яка опублікована на Сайті, неприйнятним, образливим або незаконним способом, наприклад, шляхом відправки небажаної пошти або спам-розсилки третім особам.

10.8. Забороняється залишати недостовірні персональні дані, у тому числі надавати недостовірну інформацію щодо віку Покупця.

10.9. Заборонено користуватися Сайтом з метою поширення недостовірної інформації, яка стосується Інтернет-магазину або його партнерів.

11. Обмеження відповідальності Інтернет-магазину

11.1. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-які дії Покупців.

11.2. Інтернет-магазин не несе відповідальності за порушення прав та інтересів третіх осіб в результаті дій Покупців.

11.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за збереження персональних даних Покупців, у випадку несанкціонованого доступу третіми особам до серверу Інтернет-магазину, а також у випадку втручання у функціонування Сайту за допомогою шкідливого програмного забезпечення, комп’ютерних вірусів тощо.

11.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за незаконне розповсюдження за допомогою Сайту Покупцями шкідливого програмного забезпечення, комп’ютерних вірусів тощо, а також не несе відповідальності за шкоду, яка може бути завдана в результаті такого розповсюдження.

11.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за шахрайські або інші протиправні дії Покупців.

11.6. Інтернет-магазин не несе відповідальності за відсутність доступу до ресурсів та сервісів Сайту, яка виникла в результаті порушень в роботі програмного забезпечення, встановленого на обладнанні Покупця, а також в результаті невідповідності технічних характеристик програмного забезпечення, встановленого на обладнанні Покупця, мінімальним вимогам, встановленим для користування Сайтом.

11.7. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка була завдана Покупцям, внаслідок використання Сайту (його ресурсів та сервісів).

11.8. Інтернет-магазин звільняється від відповідальності за неможливість забезпечити функціонування Сайту, доступ до нього Покупців, доставку та передання замовлень Покупцям, у випадку виникнення форс-мажорних обставин (пожеж, землетрусів, природних катастроф, війн, військових дій, проведення антитерористичних операцій, введення воєнного стану, страйків, громадських заворушень, блокад, епідемій (епізоотій), введення заборон нормативно-правовими актами органів державної влади, банківськими установами).

11.9. Сайт Інтернет-магазину може містити посилання на інші сайти. Інтернет-магазин не підтримує будь-які такі сайти і не несе відповідальності за інформацію, матеріали, продукти чи послуги, що містяться на таких сайтах. Доступ та використання Покупцями таких сайтів здійснюється Покупцями виключно на їх власний ризик.

12. Інші умови

12.1. Усі спори, що виникають з дійсної Угоди або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Весь контент Сайту що знаходяться в Інтернет-магазині, є власністю інтернет-магазину «vapemix.com.ua». Використання зображень допускається тільки за згодою власника.

12.4. Ця Угода повинна розглядатися в тому вигляді, як воно опубліковано на Сайті.

12.5. Факт того, що Покупець зробив замовлення свідчить про те, що Покупець є повнолітньою особою, уважно прочитав і погодився з вищепереліченими умовами Угоди.